H-ELECTRONIC - Tvorba webových aplikací

Nabízíme

  • Webové portály pro obce a školy podrobnosti
  • WWW prezentace pro firmy, sdružení i jednotlivce
  • Vývoj webového software na zakázku podrobnosti
  • Interaktivní prezentace/aplikace na CD/DVD nosičích
  • Možnost provázání jednotlivých portálů za účelem sdílení a přebírání částí obsahu (sdružení obcí, instituce v rámci obce)